Vancowill Industrial Solutions As logo

Fellesteori Modul 1 E-Læring

Vi tilbyr E-Læring kurs i arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser modul 1.1. Dette er en grunnleggende modul som skal ligge i bunnen for alle typer sertifisert sikkerhetsopplæring innen kran, truck og masseforflytningsmaskiner.

Riktig bruk av kran, truck og masseforflytningsmaskiner har stor betydning for sikkerheten for fører og annet personell som deltar i arbeidsoperasjoner. Feilvurderinger kan få store konsekvenser og føre til alvorlige skader på fører, øvrig personell samt materiell og omgivelser. Positive holdninger til sikkerhet er derfor viktig under opplæringen.

INNHOLD
•    Lover og forskrifter
•    Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser
•    Ytre miljø
•    Sikkerhetsbestemmelser for bruk av arbeidsutstyr
•    Farlig gods, merking og håndtering
•    Eksamen

MÅLGRUPPE
Alle som skal gjennomgå sertifisert opplæring

FORKUNNSKAPER
•    Ingen krav til forkunnskaper

SPRÅK
•    Kurset kan tilpasses flere språk som Engelsk og Norsk