Vancowill Industrial Solutions As logo

Stillasbruker

Kontakt oss

I henhold til «Forskrift om utførelse av arbeid» nr. 1357, § 17-5, skal arbeidsgiver sørge for at arbeidstakere som bruker stillas som arbeids-plattform for å utføre arbeid i høyden ha fått opplæring i bruk av det aktuelle stillaset, herunder en gjennomgang av veiledningen for montering, bruk og demontering, jf. § 17-8 andre ledd. Tilfredsstillende opplæring skal være gitt før arbeidet igangsettes.

FORMÅL
Kvalifisere personell for sikker bruk av stillas.

KURSET TAR OPP FØLGENDE EMNER

  • Lover og forskrifter
  • Skilting
  • Restriksjoner på bruk
  • Laste klasser
  • Forankring av stillas
  • Installasjonsveiledning
  • Hvem kan gjøre endringer på stillaser
  • Sikkerhetstiltak

Målgruppe: Alle som skal arbeide i stillas
Varighet: 4 timer teori
Språk: Norsk, Engelsk & Spansk
Tid: Dag, Ettermiddag eller Helg
Eksamen: 1 skriftlig teoretisk prøve 
Krav til forkunnskaper: Ingen
Pris: 990 kr per deltaker inkl. lærebok (Ta kontakt for tilbud til din bedrift)

Kontakt oss

Telefon: 905 14 444

Mail: kontakt@vancowill.no