Vancowill Industrial Solutions As logo

Truckførerkurs klasse T1 - T5

Opplæringen skal gi kandidatene god innsikt i prinsippene for Truck konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk. Opplæringen avsluttes med en skriftlig teoretisk prøve.

Myndighetene stiller krav til grunnleggende sikkerhetssertifisering av personer som skal føre truck. Kravene omfatter både teoretisk og praktisk opplæring. 

Teori pr. deltager er 3800,-, inkl. lærebok og kursbevis

Vi tilbyr også komplett kurs:

Teori & praksis T4 pr. deltager er 4500,-, inkl. lærebok, oppkjøring & Kompetansebevis
Teori & praksis T1 – T4 pr. deltager er 5400,-, inkl. lærebok, oppkjøring & Kompetansebevis
Praksis per trucktype 1100 kr inkl. oppkjøring og kompetansebevis

Ta kontakt med oss for tilbud! Du kan laste vår kurskatalogen her