Vancowill Industrial Solutions As logo

Truckførerkurs klasse T1 - T5

Opplæringen skal gi kandidatene god innsikt i prinsippene for Truck konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk. Opplæringen avsluttes med en skriftlig teoretisk prøve.

Myndighetene stiller krav til grunnleggende sikkerhetssertifisering av personer som skal føre truck. Kravene omfatter både teoretisk og praktisk opplæring.