Vancowill Industrial Solutions As logo

Fallsikringskurs

Kontakt oss

Norske myndigheter krever at arbeidstakere som skal benytte fallsikringsutstyr i sitt arbeid, har fått opplæring i bruken av dette («Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning» kap. 8 § 8-1 «Gjennomgående krav til opplæring»).

Det er arbeidsgiveren som er ansvarlig for at arbeidstakeren har fått den nødvendige opplæringen. 

Fallsikringskurs klasserom

Kursets innhold er i henhold til læreplanen som ligger i standarden og består av en teoretisk og en praktisk del. 

Teori 

– Lover og forskrifter
– Oppbevaring, vedlikehold og kontroll
– Planlegging – risikovurdering – SJA – 1-2-3 SAFE
– Fallenergi
– Valg av utstyr og metode
– Bruksområder og begrensninger
– Fallforhindrende eller falloppfangende
– Barrierer
– Forankringspunkt og forankringsanordninger
– Fallsikringsseler
– Fallblokker, fangliner og linesystem
– Støtteutstyr
– Beredskap, redningsplan, hengetraume
– Teoretisk test

Praksis 

Praksis tilpasses den enkelte bransje og bedrift

Ta kontakt med oss om du har behov for praksis tilpasset andre bransjer som:

– Petroleum
– Lager
– Transport
– Trange rom / Confined spaces – arbeid i kum, sjakt og tank
– Mast og stolpe
– Stillas

Målgruppe: Alle som skal arbeide i høyden
Varighet: 8 timer teori & Praksis
Språk: Norsk, Engelsk & Spansk
Tid: Dag, Ettermiddag eller Helg
Eksamen: 1 skriftlig teoretisk prøve på 2 time
Krav til forkunnskaper: Ingen
Pris: 1850 kr per deltaker inkl. lærebok (Ta kontakt for tilbud til din bedrift)

Kontakt oss

Telefon: 905 14 444

Mail: kontakt@vancowill.no
Relatert innhold
Personløfter (lift)

orske myndigheter stiller krav til at arbeidstakere som bruker lift (personløfter) kan dokumentere praktisk og teoretisk opplæring i bruken av disse. Arbeidsgiver er ansvarlig for at arbeidstakerne har den nødvendige opplæring. Pris 1800 kr

Stillasbruker

Arbeidsgivere skal sørge for at stillasbrukeren har forståelse for hvilke forholdsregler som skal tas ved bruk av stillaset, gjennomgang av grunnleggende informasjon om konstruksjonen av stillaset, og hvordan det settes sammen. Pris 990 kr