Vancowill Industrial Solutions As logo

Fallsikringskurs

Det kreves opplæring for bruke fallsikringssystemer riktig. Arbeidsgiver har plikt til å gi slik opplæring ihht. Arbeidsmiljøloven. Mange ulykker resulterer i alvorlige skader på grunn av feil bruk av utstyret. Brukeren av utstyret mangler nødvendig opplæring og kjenner ikke til produsentens begrensninger av utstyret.

Dette kurset gir brukerne grundig opplæring i forskjellige fallsikringssystemer og de begrensninger som produsentene har satt.