Vancowill Industrial Solutions As logo

Stillas 2-5 m Teori

Dette kurset tilfredsstiller kravene til opplæring og gir en dokumentert opplæring med Kompetansebevis.

For å montere stillas fra 2 til 5 meter er det et krav om at man har dokumentert opplæring med minst 7.5 timer teori + 7.5 timer praktisk øvelse.