Vancowill Industrial Solutions As logo

Stillas 2-5 m Teori

Kontakt oss

Stillaskurs 2-5 meter – Teori

I henhold til «Forskrift om utførelse av arbeid» § 17-2, skal arbeidsgiver sørge for opplæring av arbeidstakere som skal arbeide med montering, demontering, endring og kontroll av stillas med øverste stillasgulv over to meter i standardoppstilling.

Kravet til opplæring gjelder også for rullestillas over to meter. Kurset gir teoretisk opplæring i samsvar med forskriftens krav. Arbeidsgiver må i etterkant dokumentere tilstrekkelig praktisk opplæring (7,5 timer) for å dekke forskriftens krav til både teoretisk og praktisk opplæring.

FORMÅL
Gi teoretisk opplæring til personell som skal montere, demontere, endre og kontrollere stillaser med øverste stillasgulv over to meter i standardoppstilling.

KURSET TAR OPP FØLGENDE EMNER

  • Forståelse av planer for montering, demontering eller endringer av det aktuelle stillaset
  • Sikkerhet ved montering, demontering eller endringer av det aktuelle stillaset
  • Tiltak for å redusere fallrisiko for personer og gjenstander
  • Kontroll av stillas
  • Sikkerhetstiltak i tilfelle væromslag
  • Tillatte belastninger

For å montere stillas fra 2 til 5 meter er det et krav om at man har dokumentert opplæring med minst 7.5 timer teori + 7.5 timer praktisk øvelse.

Målgruppe: Personell som skal montere, demontere, endre og kontrollere stillas med øverste stillasgulv fra to til fem meter i standardoppstilling
Varighet: 7,5 timer teori 
Språk: Norsk, Engelsk & Spansk
Tid: Dag, Ettermiddag eller Helg
Eksamen: 1 skriftlig teoretisk prøve 
Krav til forkunnskaper: Fallsikring
Pris: 2800 kr per deltaker inkl. lærebok (Ta kontakt for tilbud til din bedrift)

Kontakt oss

Telefon: 905 14 444

Mail: kontakt@vancowill.no