Vancowill Industrial Solutions As logo

Personløfter E-Læring

Norske myndigheter stiller krav til at arbeidstakere som bruker lift (personløfter) kan dokumentere praktisk og teoretisk opplæring i bruken av disse. Arbeidsgiver er ansvarlig for at arbeidstakerne har den nødvendige opplæring. («Forskrift om utførelse av arbeid» nr. 1357, § 10-2 Krav om dokumentert sikkerhetsopplæring ved bruk av arbeidsutstyr.) Kurset gir en grunnleggende teoretisk og praktisk innføring i sikker bruk av lift (personløfter). 

Dette nettkurset dekker alle klasser (A-B-C) og gir dokumentert opplæring i henhold til arbeidsmiljøloven, forskrift om utførelse av arbeid og maskinforskriften.

Innhold:

Lover og forskrifter
Oppbygging
Betjening
Brukeregenskaper
Bruksområder
Vedlikehold og kontroll
Sikker bruk og betjening
Klasseinndeling A-B-C
Uhell og ulykker
 
Formål: Gi kursdeltakerne økt kunnskap og bevisstgjøring av sikkerhetstiltak, for å unngå personskader og ulykker på arbeidsplassen.

Praktisk informasjon

Du må merke alle leksjoner som fullførte for å gå videre.
Kurset har kunnskapsprøver underveis, hvor du må ha 80 % riktige svar for å bestå.
For å få kursbevis må også praktisk bruk dokumenteres.

Arbeidsmiljøloven krever at førere gjennomgår kurs med teoretisk og praktisk opplæring. Utdanning lønner seg, ettersom kompetente brukere av personløftere reduserer risikoen for skader og ulykker både på personer, gods og bygninger.