Vancowill Industrial Solutions As logo

Beståttgaranti

Vi vil gjøre vårt ytterste for at du skal bestå og fullføre våre kurs. Alle kursene er lagt opp slik at alle med interesse for kurset skal ha en meget god mulighet til å bestå.

Du slipper å betale helt ny kursavgift hvis du skulle stryke på teori eller praksis.

Opplæringen

Opplæringen er todelt:

  • Teori – som bestås ved å gjennomføre en eksamen som gjøres på nett og du får svar på din eksamen med en gang du trykker på fullfør

  • Praksis – som bestås ved å klare å gjennomføre den praktiske delen av opplæringen på en tilfredsstillende måte.

Det stilles noen krav til deltageren for at beståttgarantien skal gjelde:

  • Man må møte punktlig.

  • Man må være aktiv og stille spørsmål

  • Man må følge reglene som gjelder på kurset og instruktørens anbefalinger.

Beståttgaranti for teori

Hvis du ikke består den teoretiske prøven på ett av våre kurs, tilbyr vi nye teoriprøver kostnadsfritt.

Det er da viktig at deltageren leser seg opp på forhånd. Du vil få to muligheter skriftelig og en muntlig der instruktør stiller spørsmålene

Ved behov for det, vil det bli tilbydd et nytt teoretisk kurs gratis.

Beståttgaranti for praksis

Ved behov for mer praksis utover timene på læreplanen vil instruktøren gi deg tilbud om ekstra praksisdager for å øve på dette uten ekstra kostnad.

Formålet med å gå på kurs hos oss er at du lærer å beherske arbeidsutstyret på en sikker måte.

Du skal være trygg på dine egne ferdigheter. Sammen skal vi forberede deg for å unngå ulykker og uønskede hendelser på arbeidsplassen.

Lese- og skrivevansker

Har du lese- og skrivevansker, er det ingenting å skjemmes over! Hos oss har 10–15 prosent av alle elevene en form for lærevansker.

Vi ønsker å tilrettelegge undervisningen slik at alle får best mulig utbytte av kurset.

Vi tilbyr muntlig eksamen for de som trenger det.

Fire stryk-faktorer

Fire faktorer kan gjøre at en elev ikke består våre kurs til tross for vår beståttgaranti:

  1. Manglende interesse eller oppmøte Eleven møter ikke opp til avtalt tid, eller følger ikke godt nok med i undervisningen og leser ikke før prøver, slik at man ikke har lært nok til å bestå.

  2. Manglende evne til å tilegne seg kunnskap Hvis eleven ved flere anledninger gjør farlige manøvre med maskiner eller utstyr tross klare beskjeder om å ikke gjøre det, kan det resultere i stryk. Vi må være helt sikre på at både våre instruktører og elevene selv føler at de ved endt kurs er klare for å håndtere maskiner og utstyr alene på en trygg måte.

  3. Frykt Enkelte elever har personlige utfordringer som kan gi utfordringer i løpet av kurset. Noen med høydeskrekk kan for eksempel slite med å skulle kjøre en tårnkran, høytløftende plukktruck, personløfter, byggeplassheis eller stillasbygger. I slike tilfeller er det viktig at vi får beskjed så raskt som mulig.

  4. Språk Det er viktig at eleven kan kommunisere tilfredsstillende på enten norsk eller engelsk. Ved manglende språkkunnskaper vil teorien og kanskje også praksisen bli altfor utfordrende. På et generelt HMS-grunnlag krever vi at eleven skal kunne kommunisere på et språk våre instruktører behersker som er Norsk, Engelsk og Spansk

Ikke nøl med å kontakt oss med spørsmål