Vancowill Industrial Solutions As logo

Anhukerkurs G11 8 Timer

Kontakt oss

Anhukerkurs – Stroppekurs

Myndighetene krever at de som jobber med anhuking, signalgiving og stropping har fått dokumentert opplæring for å kunne utføre arbeidet på en trygg og sikker måte.

Dette er arbeidsgivers ansvar («Forskrift om utførelse av arbeid» § 10-1 Krav om dokumentert sikkerhetsopplæring for arbeidsutstyr som krever særlig forsiktighet ved bruk).

Forskriften stiller krav til at bruker av arbeidsutstyr har nødvendig opplæring, øvelse og instruksjon i sikker bruk, og at de får opplæring i å forebygge de farene som bruken kan medføre. Vårt klasseromskurs inkluderer praktiske øvelser

Formål: Gi kursdeltakerne økt kunnskap om anhuking, signalgiving og stropping. Gjøre deltakerne bevisst på viktige sikkerhetstiltak, slik at personskader og ulykker på arbeidsplassen kan unngås.

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:

– Oppbygging
– Merking
– Kontroll og kassering av løfteredskaper
– Løfteredskapstabeller
– Sikkerhetsteori
– Lover og forskrifter
– Praktiske øvelser

Målgruppe: Personer som skal bistå kranførere med stropping, anhuking og signalgiving
Varighet: 8 timer teori & Praksis
Språk: Norsk, Engelsk & Spansk
Tid: Dag, Ettermiddag eller Helg
Eksamen: 1 skriftlig teoretisk prøve 
Krav til forkunnskaper: Ingen
Pris: 1900 kr per deltaker inkl. lærebok (Ta kontakt for tilbud til din bedrift)

Kontakt oss

Telefon: 905 14 444

Mail: kontakt@vancowill.no