Vancowill Industrial Solutions As logo
Kurs

Stillasbruker E-Læring Nettbasert

Vi tilbyr stillasbruker som E - Læring. Nettkurset er fleksibelt og praktisk – Meld deg på i dag og start når som helst

  • StedStillasbruker-E-Laring-208802
  • UndervisningstidKl 08:45 - 16:00
    1 dag
  • Siste kursdag26.08.2024
  • Pris990 kr
    Ledige plasser

Meld deg på i dag og start når som helst I «Forskrift om utførelse av arbeid» nr. 1357, § 17-5 skal arbeidsgiver sørge for at arbeidstakere som bruker stillas som arbeidsplattform for å utføre arbeid i høyden har fått generell opplæring. I tillegg skal det gis opplæring i bruk av stillaset. En gjennomgang av instruks for montering, bruk og demontering, jfr. § 17-8 annet ledd. Det skal gis tilfredsstillende opplæring før bedriften startes. Formål: Å sikre at arbeidstakere som bruker stillas til å utføre håndverk for tilstrekkelig opplæring skal utføre jobben på en hensiktsmessig og sikker måte. Arbeidsgivere skal sørge for at stillasbrukeren har forståelse for hvilke forholdsregler som skal tas ved bruk av stillaset, gjennomgang av grunnleggende informasjon om konstruksjonen av stillaset, og hvordan det settes sammen. Dette gjelder for eksempel restriksjoner på endringer av stillas, og lastklasser og lastrestriksjoner. Innhold: Lover og forskrifter Skilting Restriksjoner på bruk Laste klasser Forankring av stillas Installasjonsveiledning Hvem kan gjøre endringer på stillaser Sikkerhetstiltak Må kunne etter kurset: Vurder om stillaset er godkjent for bruk Skal være den type bruk stillaset er godkjent for Gjennomføre en enkel risikovurdering og selvsikring i forhold til at jobben gjennomføres. Praktisk informasjon: Du må merke alle leksjoner som fullførte for å gå videre. Kurset har kunnskapsprøver underveis, hvor du må ha 80 % riktige svar for å bestå.

Påmeldingskjema

Pris: kr

* Må fylles ut

Hei, for å fullføre betalingen blir du sendt til en betalingsløsning. Når betalingen er utført vil du komme tilbake hit hvor du får en bekreftelse. Bekreftelse vil også bli sendt til deg pr. epost.