Vancowill Industrial Solutions As logo
Kurs

G11 Stroppe og anhukerkurs Sertifisert 16 timer - BEDRIFTINTERN Hele landet

Kursen kan gjennomføres som webinar eller klasserom undervisning. <P>(Tilsvarer Modul O-1.1 Offshore)</P>Myndighetene stiller krav til grunnleggende sikkerhetsopplæring for anhuker og signalgiver på 16 timer. Kurset er beregnet på personell som skal benytte løfteredskap i sin arbeidssituasjon

  • StedVi kommer til din bedrift
  • UndervisningstidAvtales
    2 dager
  • Siste kursdag-
  • Pris-
    På forespørsel

Kursinnhold: G11 Stroppe og anhukerkurs • Hva er anhuker / signalgiver • Lover og forskrifter • Ståltau / ståltaustropper • Kjetting / kjetting utstyr • Fiberstropper • Risikovurdering • Sikkerhetstiltak før, etter og under arbeidet • Løftetabeller • Signaler og tegn For G11 Stroppe og anhukerkurs inkludert Modul 1.1 E- Læring Modul 1.1 Felles del kran, truck og maskin • Lover og forskrifter • Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser • Ytre miljø • Sikkerhetsbestemmelser for bruk av arbeidsutstyr • Farlig gods, merking og håndtering • Eksamen G11 Stroppe og anhukerkurs • Hva er anhuker / signalgiver • Lover og forskrifter • Ståltau / ståltaustropper • Kjetting / kjetting utstyr • Fiberstropper • Risikovurdering • Sikkerhetstiltak før, etter og under arbeidet • Løftetabeller • Signaler og tegn Bedriftsinterne kurs: Våre kurs kan også settes opp på forespørsel eller gjøres bedriftsinternt. Ta kontakt med oss for ett tilbud. Målgruppe for kurset: Kurset er beregnet på personell som skal benytte løfteredskap i sin arbeidssituasjon Forkunnskaper: • For å kunne melde deg på dette kurset må du ha modul 1.1 Språk (language): • Kurset kan tilpasses flere språk som engelsk, spansk, polsk og norsk Eksamen / sertifisering: Kurset avsluttes med skriftlig eksamen. Ved bestått eksamen mottar hver av deltagerne et kompetansebevis, som sertifisert opplæring anhuker & signalgiver.

Påmeldingskjema

* Må fylles ut

Etter påmelding vil du motta en bekreftelse på epost.