Vancowill Industrial Solutions As logo
Kurs

Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser Modul 1.1 KLASSEROM Sandefjord

Vi tilbyr kurs i arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser modul 1.1. Dette er en grunnleggende modul som skal ligge i bunnen for alle typer sertifisert sikkerhetsopplæring innen kran, truck og masseforflytningsmaskiner.

  • StedSandefjord
    Klinestadmoen 10, 3241 Sandefjord
  • Undervisningstid1 dag
  • Siste kursdag01.08.2024
  • Pris1200 kr
    Ledige plasser

Innhold: Riktig bruk av kran, truck og masseforflytningsmaskiner har stor betydning for sikkerheten for fører og annet personell som deltar i arbeidsoperasjoner. Feilvurderinger kan få store konsekvenser og føre til alvorlige skader på fører, øvrig personell samt materiell og omgivelser. Positive holdninger til sikkerhet er derfor viktig under opplæringen. Agenda: • Lover og forskrifter • Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser • Ytre miljø • Sikkerhetsbestemmelser for bruk av arbeidsutstyr • Farlig gods, merking og håndtering • Eksamen Målgruppe for kurset: Alle som skal gjennomgå sertifisert opplæring Forkunnskaper: • Ingen krav til forkunnskaper Språk (language): • Kurset kan tilpasses flere språk som Engelsk og Norsk

Henvendelse

* Må fylles ut