Vancowill Industrial Solutions As logo
Kurs

Arbeidsvarslingskurs 3 Sandefjord

Arbeidsvarslingskurs 3 manuell trafikkdirigering Målet med opplæringen er å gi deltakerne grunnleggende kjennskap til de krav som skiltmyndigheten setter til de sin skal utføre manuell trafikkdirigering på riks- og fylkesveger

  • StedSandefjord
    Klinestadmoen 10, 3241 Sandefjord
  • UndervisningstidKl 13:00 - 16:00
    3 timer
  • Siste kursdag06.06.2024
  • Pris2500 kr
    Ledige plasser

Arbeidsvarslingskurs 3 manuell trafikkdirigering Målet med opplæringen er å gi deltakerne grunnleggende kjennskap til de krav som skiltmyndigheten setter til de sin skal utføre manuell trafikkdirigering på riks- og fylkesveger Deltageren skal etter gjennomgått kurs ha kjennskap til hvordan manuell trafikkdirigering skal utføres i praksis, de faremomenter som en trafikkdirigent utsettes for, og hvordan vedkommende best skal beskytte seg under utførelsen av arbeidet. Kurset er iht håndbok N301 (051) og har 5 års gyldighet og har ca 3 timers teori og deretter praktiske øvelser i trafikken.. Forkunskaper Kurs 1 og 2 krever ingen forkunskaper Kurs 3 krever gyldig kurs 1 eller 2 Priser våre arbeidsvarsling kurs Kurs 1 2500,- Kurs 1-3 5000,- Kurs 2 5000,- Kurs 2-3 7500,- Kurs 3 2500, Hvorfor ta Arbeidsvarslingskurs? Formål med opplæringen er å gi deltakerne grunnleggende kunnskap og forståelse for egen og andres sikkerhet ved arbeid på eller ved veg, og de hensyn som skal tas. De skal videre ha kunnskap om de formelle prosedyrer som skal følges før arbeidet igangsettes og under arbeidets gang. Dette er for å øke sikkerheten og for å gi deg en tryggere arbeidshverdag. Har du spørsmål om Arbeidsvarslingskurs 1 og Arbeidsvarslingskurs 2 er det bare å ta kontakt med oss for mer informasjon. Du kan nå oss på telefon: 90514444

Henvendelse

* Må fylles ut