Vancowill Industrial Solutions As logo
Kurs

G1 Mobilkran - bedriftsinternt

Innhold: Hensikten med opplæringa er å gi mobilkranfører en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av mobilkraner slik at uhell og ulykker i forbindelse med løfteoperasjoner kan unngås. Følgende emner blir gjennomgått: • Krav til mobilkranfører • Typer mobilkran og bruksområder • Lover og forskrifter • Ulykker med mobilkran • Mobilkranens virkemåte og konstruksjon • Stabilitet • Sikkerhetstiltak før, under og etter arbeidet • Kontroll og vedlikehold • Sertifisering og dokumentasjon Målgruppe for kurset: Bedrifter Forkunnskaper: • For å kunne melde deg på dette kurset må du ha modul 1.1 (fellesteori) & modul 2.3 (anhuker & signalgiver) Språk (language): • Kurset kan tilpasses i flere språk • We can customize the course in your language • Podemos personalizar el curso en su idioma Kursmateriell: Kursavgiften inkluderer lærebok og kompetansebevis Eksamen / sertifisering: Kurset avsluttes med skriftlig eksamen. Ved bestått eksamen og fullført praksis mottar deltageren et kompetansebevis for G1 mobilkran.

Henvendelse

* Må fylles ut