Vancowill Industrial Solutions As logo
Kurs

G11 Anhuker & Signalgiver - dokumentert opplæring (8 timer) Oslo

Vi tilbyr kurs i G11 Anhuker & Signalgiver - dokumentert opplæring. Kurset tilfredsstiller kravene til opplæring og gir en dokumentert opplæring på 8 timer med Kompetansebevis. Opplæringen omfatter innføring i og nødvendige sikkerhetstiltak under utførelse av arbeidet.

  • StedOslo
  • UndervisningstidVi har dagskurs og kveldskurs med oppstart kl 09:00 og 15:00
    1 dag
  • Siste kursdag-
  • Pris1900 kr
    På forespørsel

Målsetting for kurset er å gi grunnleggende sikkerhetsopplæring for anhuker og signalgiver. Kurset er beregnet på personell som skal benytte løfteredskap i sin arbeidssituasjon.den som stroppe og de nødvendige kunnskaper, ferdigheter og holdninger til sikker utførelse av jobben. Kursinnhold: • Hva er anhuker / stropper • Lover og forskrifter • Ståltau / ståltaustropper • Kjetting / kjettingutstyr • Fiberstropper • Risikovurdering • Sikkerhetstiltak før, under og etter arbeidet • Løftetabeller • Signaler og tegn

Henvendelse

* Må fylles ut