Vancowill Industrial Solutions As logo
Kurs

G11 Stroppe og anhukerkurs - 16 timer KLASSEROM PÅ NETT Nettbasert

Kursen kan gjennomføres som webinar eller klasserom undervisning. <P>(Tilsvarer Modul O-1.1 Offshore)</P>Myndighetene stiller krav til grunnleggende sikkerhetsopplæring for anhuker og signalgiver på 16 timer. Kurset er beregnet på personell som skal benytte løfteredskap i sin arbeidssituasjon

  • StedG11-Stroppe-og-anhukerkurs-16-timer-KLASSEROM-Pa-N-206210
  • UndervisningstidKl 08:45 - 16:00
    2 dager
  • Siste kursdag14.05.2024
  • Pris3300 kr
    Ledige plasser

Kursinnhold: G11 Stroppe og anhukerkurs • Hva er anhuker / signalgiver • Lover og forskrifter • Ståltau / ståltaustropper • Kjetting / kjetting utstyr • Fiberstropper • Risikovurdering • Sikkerhetstiltak før, etter og under arbeidet • Løftetabeller • Signaler og tegn For G11 Stroppe og anhukerkurs inkludert Modul 1.1 E- Læring Modul 1.1 Felles del kran, truck og maskin • Lover og forskrifter • Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser • Ytre miljø • Sikkerhetsbestemmelser for bruk av arbeidsutstyr • Farlig gods, merking og håndtering • Eksamen G11 Stroppe og anhukerkurs • Hva er anhuker / signalgiver • Lover og forskrifter • Ståltau / ståltaustropper • Kjetting / kjetting utstyr • Fiberstropper • Risikovurdering • Sikkerhetstiltak før, etter og under arbeidet • Løftetabeller • Signaler og tegn Bedriftsinterne kurs: Våre kurs kan også settes opp på forespørsel eller gjøres bedriftsinternt. Ta kontakt med oss for ett tilbud. Målgruppe for kurset: Kurset er beregnet på personell som skal benytte løfteredskap i sin arbeidssituasjon Forkunnskaper: • For å kunne melde deg på dette kurset må du ha modul 1.1 Språk (language): • Kurset kan tilpasses flere språk som engelsk, spansk, polsk og norsk Eksamen / sertifisering: Kurset avsluttes med skriftlig eksamen. Ved bestått eksamen mottar hver av deltagerne et kompetansebevis, som sertifisert opplæring anhuker & signalgiver.

Påmeldingskjema

Pris: kr

* Må fylles ut

Hei, for å fullføre betalingen blir du sendt til en betalingsløsning. Når betalingen er utført vil du komme tilbake hit hvor du får en bekreftelse. Bekreftelse vil også bli sendt til deg pr. epost.