Vancowill Industrial Solutions As logo
Kurs

G20 Fastmontert hydraulisk kran KLASSEROM PÅ NETT Nettbasert

Vi tilbyr krankurs i G20 fastmontert hydraulisk kran. Målsettingen er å gi eleven en god teoretisk innføring i sikker bruk av Fastmontert hydraulisk kran samt god innsikt i prinsippene for kranens konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk.

  • StedG20-Fastmontert-hydraulisk-kran-KLASSEROM-Pa-NETT-206211
  • UndervisningstidKl 14:45 - 21:00
    2 dager
  • Siste kursdag08.08.2024
  • Pris5400 kr
    Ledige plasser

Vil gi eleven en god teoretisk innføring i sikker bruk av Fastmontert hydraulisk kran samt god innsikt i prinsippene for kranens konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk. Opplæringen dekker kompetansekrav i Norsk standard R-003N. Bestått praktisk prøve vil være grunnlag for utstedelse av kompetansebevis for fører av Fastmontert Hydraulisk Kran G20. Kurset omfatter: E- Læring Modul 1.1 Felles del kran, truck og maskin • Lover og forskrifter • Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser • Ytre miljø • Sikkerhetsbestemmelser for bruk av arbeidsutstyr • Farlig gods, merking og håndtering • Eksamen G20 Fastmontert hydraulisk kran • Krav til kranfører • Krantyper med tilleggsutstyr og deres • Bruksområder • Ulykker med Kran • Konstruksjon, oppbygging og virkemåter • Oppstilling og bruk • Mekanikk, hydraulikk og elektriske anlegg • Vedlikehold • Sikkerhetsregler ved bruk • Sertifisering/dokumentasjon • Daglig kontroll, periodisk kontroll og sakkyndig kontroll Eksamen / sertifisering: Kurset avsluttes med skriftlig eksamen. Ved bestått eksamen og fullført praksis mottar deltageren et kompetansebevis for G20 Fastmontert hydraulisk kran

Henvendelse

* Må fylles ut