Vancowill Industrial Solutions As logo
Kurs

G20 Fastmontert hydraulisk kran - bedriftsinternt

Opplæringen dekker kompetansekrav i Norsok standard R-003N. Bestått praktisk prøve vil være grunnlag for utstedelse av kompetansebevis for fører av Fastmontert Hydraulisk Kran G20. Kursinnhold: • Krav til kranfører • Krantyper med tilleggsutstyr og deres bruksområder • Ulykker med Kran • Konstruksjon, oppbygging og virkemåter • Oppstilling og bruk • Mekanikk, hydraulikk og elektriske anlegg • Vedlikehold • Sikkerhetsregler ved bruk • Sertifisering / dokumentasjon • Daglig kontroll, periodisk kontroll og sakkyndig kontroll Teori & praksis gjennomføres i Tromsø, Alta, Bodø Bergen & Oslo etter avtale.

Påmeldingskjema

* Må fylles ut

Etter påmelding vil du motta en bekreftelse på epost.