Vancowill Industrial Solutions As logo
Kurs

Lift og personløfter - klasse A, B, C E-Læring Nettbasert

Vi tilbyr kurs i lift og personløfter - klasse A, B, C. som E-Læring. Kurset vil gi eleven god teoretisk innføring i sikker bruk av personløfter samt god innsikt i personløfter oppbygging, virkemåte, vedlikehold og bruk. Meld deg på og start når som helst

  • StedLift-og-personlofter-klasse-A-B-C-E-Laring-179243
  • UndervisningstidKl 08:45 - 16:00
    1 dag
  • Siste kursdag20.08.2024
  • Pris1800 kr
    Ledige plasser

Norske myndigheter stiller krav til at arbeidstakere som bruker lift (personløfter) kan dokumentere praktisk og teoretisk opplæring i bruken av disse. Arbeidsgiver er ansvarlig for at arbeidstakerne har den nødvendige opplæring. («Forskrift om utførelse av arbeid» nr. 1357, § 10-2 Krav om dokumentert sikkerhetsopplæring ved bruk av arbeidsutstyr.) Kurset gir en grunnleggende teoretisk og praktisk innføring i sikker bruk av lift (personløfter). Meld deg på og start når som helst Dette nettkurset dekker alle klasser (A-B-C) og gir dokumentert opplæring i henhold til arbeidsmiljøloven, forskrift om utførelse av arbeid og maskinforskriften. Innhold: Lover og forskrifter Oppbygging Betjening Brukeregenskaper Bruksområder Vedlikehold og kontroll Sikker bruk og betjening Klasseinndeling A-B-C Uhell og ulykker Formål: Gi kursdeltakerne økt kunnskap og bevisstgjøring av sikkerhetstiltak, for å unngå personskader og ulykker på arbeidsplassen. Praktisk informasjon Du må merke alle leksjoner som fullførte for å gå videre. Kurset har kunnskapsprøver underveis, hvor du må ha 80 % riktige svar for å bestå. For å få kursbevis må også praktisk bruk dokumenteres. Arbeidsmiljøloven krever at førere gjennomgår kurs med teoretisk og praktisk opplæring. Utdanning lønner seg, ettersom kompetente brukere av personløftere reduserer risikoen for skader og ulykker både på personer, gods og bygninger.

Henvendelse

* Må fylles ut