Vancowill Industrial Solutions As logo
Kurs

Lift og personløfter, klasse A, B, C - bedriftsinternt

Følgende emner blir gjennomgått: • Krav til fører av personløfter • Bruksområder for de forskjellige personløfter typene • Lover og forskrifter • Ulykker med personløfter • Oppbygging av forskjellige personløfter • Risikovurdering • Sikkerhetstiltak før, under og etter arbeidet • Kontroll og vedlikehold

Påmeldingskjema

* Må fylles ut

Etter påmelding vil du motta en bekreftelse på epost.