Vancowill Industrial Solutions As logo
Kurs

Stortruck klasse T8 - over 10 tonn Sandefjord

Vi tilbyr truckførerkurs på stortruck klasse T8 - over 10 tonn. Målet med opplæringen er å gi en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av trucker, slik at ikke ulykker oppstår.

  • StedSandefjord
    Klinestadmoen 10, 3241 Sandefjord
  • UndervisningstidKl 08:45 - 16:00
    1 dag
  • Siste kursdag05.08.2024
  • Pris3800 kr
    Ledige plasser

T8 Stortruck med fadderordning. Webinar/klasserom i Sandefjord Teori T8 Stortruck: 8 timer Teori Modul 1.1 e-læring Pris: 3 800 NOK Komplett T8 Stortruck (Teori & Praksis) Sandefjord. Pris: 4 750 NOK KURSET INNHOLD: Modul 1.1 - E- læring • Lover og forskrifter • Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser • Ytre miljø • Sikkerhetsbestemmelser for bruk av arbeidsutstyr • Farlig gods, merking og håndtering • Eksamen. T8 Stortruck Teori 8 timer • Krav til Truckfører • Trucktyper med tilleggsutstyr og deres bruksområder • Ulykker med truck • Truckens virkemåte og konstruksjon • Stabilitet • Godshåndtering • Kontroll og vedlikehold • Sikkerhetsregler ved bruk • Sertifisering/dokumentasjon Våre kurs kan tilpasses flere språk Som Engelsk & Spansk i tillegg til Norsk PRAKSIS MODUL 4.2: VÅRE KURS KAN OGSÅ SETTES OPP PÅ FORESPØRSEL ELLER GJØRES BEDRIFTINTERNT. TA KONTAKT MED OSS FOR ETT TILBUD

Henvendelse

* Må fylles ut