Vancowill Industrial Solutions As logo
Kurs

Truckførerkurs klasse T1 - T5, teori - bedriftsinternt

Arbeidsmiljøloven krever at truckførere gjennomgår kurs med teoretisk og praktisk opplæring. Utdanning lønner seg, ettersom utdannede truck førere reduserer risikoen for skader og ulykker både på personer, gods og bygninger. I tillegg er ansatte med truckførerbevis mer produktive. Kursinnhold: • Sikkerhetsopplæring, lover, forskrifter • Trucktyper • Elektrisk truck - konstruksjon • Stabilitet • Dagligkontroll og vedlikehold • Material og godshåndtering • HMS • Riktig bruk av truck Målgruppe for kurset: Bedrifter Forkunnskaper: • For å kunne melde deg på dette kurset må du ha modul 1.1 Språk (language): • Kurset kan tilpasses i flere språk • We can customize the course in your language • Podemos personalizar el curso en su idioma Eksamen / sertifisering: Kurset avsluttes med skriftlig eksamen. Ved bestått eksamen, mottar hver av deltagerne et kursbevis.

Påmeldingskjema

* Må fylles ut

Etter påmelding vil du motta en bekreftelse på epost.