STORTRUCK T8

Stortruck T8

 

Vil gi eleven en god teoretisk innføring i sikker bruk av stortruck samt god innsikt i prinsippene for truckens konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk.
Bestått praktisk prøve vil være grunnlag for utstedelse av kompetansebevis for fører av stortruck.

Opptaksvilkår


Kandidaten må dokumentere å tidligere ha gjennomført:

Kurset Innhold
• Krav til Truckfører
• Trucktyper med tilleggsutstyr og deres bruksområder
• Ulykker med truck
• Truckens virkemåte og konstruksjon
• Stabilitet
• Godshåndtering
• Kontroll og vedlikehold
• Sikkerhetsregler ved bruk
• Sertifisering/dokumentasjon

Våre kurs kan tilpasses flere språk Som Engelsk & Spansk i tillegg til Norsk

Informasjon

Påmelding: Trykk på kurs for påmelding

Passer ikke disse tidene for deg?

Send epost til kontakt@vancowill.no tlf: 905 14 444