MODUL 1.1 ARBEIDSMILJØ, ANSVAR OG KONSEKVENSER

Modul 1.1  Arbeidsmiljø, Ansvar og Konsekvenser

Dette er en grunnleggende modul som skal ligge i bunnen for alle typer sertifisert sikkerhetsopplæring innen kran, truck og masseforflytningsmaskiner.

Riktig bruk av kran, truck og masseforflytningsmaskiner har stor betydning for sikkerheten for fører og annet personell som deltar i arbeidsoperasjoner. Feilvurderinger kan få store konsekvenser og føre til alvorlige skader på fører, øvrig personell samt materiell og omgivelser. Positive holdninger til sikkerhet er derfor viktig under opplæringen.

OPPTAKSVILKÅR:
Det kreves ingen spesielle forkunnskaper for denne opplæringen

FORMÅL MED OPPLÆRINGEN:
Hensikten med opplæringen er å gi førere av arbeidsutstyr nevnt i § 49 i «Forskrift om bruk av arbeidsutstyr», en god generell grunnopplæring i sikker bruk av arbeidsutstyret, slik at uhell og ulykker i forbindelse med bruken unngås.

Kursinnhold:
• Lover og forskrifter
• Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser
• Ytre miljø
• Sikkerhetsbestemmelser for bruk av arbeidsutstyr
• Farlig gods, merking og håndtering
• Eksamen.

Informasjon

Påmelding: Trykk på kurs for påmelding

Passer ikke disse tidene for deg?
Modul 1.1 etter avtale, send epost til kontakt@vancowill.no tlf: 905 14 444 Hovedkontor eller patrick@vancowill.no tlf: 45 879 446  for avdeling Trondheim.

EnglishFrançaisDeutschNorsk bokmålPortuguêsEspañol