MODUL 1.1 ARBEIDSMILJØ, ANSVAR OG KONSEKVENSER

VANCOWILL INDUSTRIAL SOLUTIONS AS
MODUL 1.1

Dette er en grunnleggende modul som skal ligge i bunnen for alle typer sertifisert sikkerhetsopplæring innen kran, truck og masseforflytningsmaskiner.
Riktig bruk av kran, truck og masseforflyttingsmaskiner har stor betydning for sikkerheten for fører og annet personell som deltar i arbeidsoperasjoner. Feilvurderinger kan få store konsekvenser og føre til alvorlige skader på fører, øvrig personell samt materiell og omgivelser. Positive holdninger til sikkerhet er derfor viktig under opplæringen.

PRIS:
1200,- inkluderer lærebok og kursbevis

OPPLÆRINGENS VARIGHET:
8 timer

OPPTAKSVILKÅR:
Det kreves ingen spesielle forkunnskaper for denne opplæringen

FORMÅL MED OPPLÆRINGEN:
Hensikten med opplæringen er å gi førere av arbeidsutstyr nevnt i § 49 i “Forskrift om bruk av arbeidsutstyr”, en god generell grunnopplæring i sikker bruk av arbeidsutstyret, slik at uhell og ulykker i forbindelse med bruken unngås.

Kursinnhold:
• Lover og forskrifter
• Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser
• Ytre miljø
• Sikkerhetsbestemmelser for bruk av arbeidsutstyr
• Farlig gods, merking og håndtering
• Eksamen.

Passer ikke disse tidene for deg?
Modul 1.1 etter avtale, send epost til kontakt@vancowill.no tlf: 905 14 444 Hovedkontor eller patrick@vancowill.no tlf: 45 879 446  for avdeling Trondheim.

Uke

Startdato

Sluttdato

Frist

Sted

Tidspunkt

44

28.10.2019

28.10.2019

28.10.2019

Tønsberg/Sandefjord, Vestfold

09:00 – 16:00

44

28.10.2019

28.10.2019

28.10.2019

Heimdal, Sør-Trøndelag

09:00 – 16:00

44

28.10.2019

28.10.2019

28.10.2019

Tønsberg/Sandefjord, Vestfold

09:00 – 16:00

44

01.11.2019

01.11.2019

01.11.2019

Ålesund, Møre og Romsdal

09:00 – 16:00

45

04.11.2019

04.11.2019

04.11.2019

Tønsberg/Sandefjord, Vestfold

09:00 – 16:00

45

04.11.2019

04.11.2019

04.11.2019

Heimdal, Sør-Trøndelag

09:00 – 16:00

45

04.11.2019

04.11.2019

04.11.2019

Tønsberg/Sandefjord, Vestfold

09:00 – 16:00

46

11.11.2019

11.11.2019

11.11.2019

Tønsberg/Sandefjord, Vestfold

09:00 – 16:00

46

11.11.2019

11.11.2019

11.11.2019

Tønsberg/Sandefjord, Vestfold

09:00 – 16:00

46

11.11.2019

11.11.2019

11.11.2019

Heimdal, Sør-Trøndelag

09:00 – 16:00

47

18.11.2019

18.11.2019

18.11.2019

Tønsberg/Sandefjord, Vestfold

09:00 – 16:00

47

18.11.2019

18.11.2019

18.11.2019

Heimdal, Sør-Trøndelag

09:00 – 16:00

47

18.11.2019

18.11.2019

18.11.2019

Tønsberg/Sandefjord, Vestfold

09:00 – 16:00

48

25.11.2019

25.11.2019

25.11.2019

Tønsberg/Sandefjord, Vestfold

09:00 – 16:00

48

25.11.2019

25.11.2019

25.11.2019

Heimdal, Sør-Trøndelag

09:00 – 16:00

48

25.11.2019

25.11.2019

25.11.2019

Tønsberg/Sandefjord, Vestfold

09:00 – 16:00

49

02.12.2019

02.12.2019

02.12.2019

Tønsberg/Sandefjord, Vestfold

09:00 – 16:00

49

02.12.2019

02.12.2019

02.12.2019

Tønsberg/Sandefjord, Vestfold

09:00 – 16:00

49

02.12.2019

02.12.2019

02.12.2019

Heimdal, Sør-Trøndelag

09:00 – 16:00

50

09.12.2019

09.12.2019

09.12.2019

Tønsberg/Sandefjord, Vestfold

09:00 – 16:00

50

09.12.2019

09.12.2019

09.12.2019

Heimdal, Sør-Trøndelag

09:00 – 16:00

50

09.12.2019

09.12.2019

09.12.2019

Tønsberg/Sandefjord, Vestfold

09:00 – 16:00

51

16.12.2019

16.12.2019

16.12.2019

Tønsberg/Sandefjord, Vestfold

09:00 – 16:00

51

16.12.2019

16.12.2019

16.12.2019

Tønsberg/Sandefjord, Vestfold

09:00 – 16:00

51

16.12.2019

16.12.2019

16.12.2019

Heimdal, Sør-Trøndelag

09:00 – 16:00